Điều kiện để có thể nộp đơn vào quốc tịch Úc

Quoctichuc – Để có thể nộp đơn vào quốc tịch Úc, đương đơn cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của Chính phủ Úc sau: Điều kiện chung về cư trú: Là thường trú nhân vào thời điểm nộp hồ sơ Đạo đức tốt Tiếng Anh cơ bản Có ý định sinh sống và…
Read more