Nước Úc: Lễ Tuyên thệ nhập quốc tịch Úc

Định cư Úc – Cùng quoctichuc tham khảo về buổi lễ tuyên thệ nhập tịch ở Úc thế nào nhé! Các buổi lễ tuyên thệ nhập tịch Úc có thể chỉ được tổ chức một cách đơn giản, với sự tham dự của một số ít người mà thôi, hoặc cũng có thể là một dịp…
Read more